naše škola


ZŠ Na Chodovci
logo školy
Na Chodovci 54, Praha 4 · tel: 272 011 880 · sWkjo@lPa@@@zMsJnTaDcQhLoNdQo.vqcUiM.lcLzi · www.zsnachodovci.cz

Hlavní stránka

podtržení

Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Škola udržitelného rozvoje 1. stupně Vás vítá na svých stránkách.

Aktuálně!

Všem žákům, rodičům, zaměstnancům přejeme krásné prázdniny, hodně zážitků a pohody.


Upozornění školní jídelny
Prosím všechny strávníky ŠJ Na Chodovci,aby nejpozději do středy 20.6.2012 14,00 hod. ukončili objednávky na poslední dny vyučování tj .21 - 29.6.2012.
Tyto závazné přihlášky jsou nutné pro včasné vyúčtování stravného za školní rok 2011/12.Po tomto termínu již nelze přihlašovat ani odhlašovat obědy, v případě nemoci lze oběd odebrat do přinesených nádob.
Poslední školní den tj. 29.6.2012 bude výdej obědů od 9,30-11,30hodin
Žákům platícím v hotovosti bude přeplatek za školní rok vrácen hotově v kanceláři školní jídelny
20 - 27.6.12 od 7,30-9,00 , ostatním na účet.
Děkuji za pochopení Štugelová S.ved.ŠJ


Vyhodnocení soutěží – naši žáci uspěli! (více)

Letní provoz MŠ a ŠD - Informace zde.

13.3.2012 - Úspěch v soutěži.Škola koupila licenci na přístup k portálu www.proskoly.cz.
Každý žák školy má k dispozici přístupové heslo.
Portál Proškoly.cz nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu, velké množství kvízů. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče.

Portál nabízí:
• možnost neomezeného opakování testů
• možnost paralelního vypracování testu volby povolání rodičem, učitelem a kamarádem žáka – jedinečná možnost dozvědět se, jak žáka vidí jeho nejbližší
• testy jsou žákům dostupné kdykoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu, není nutné je vypracovávat ve škole při vyučování

25.1.2012 proběhlo školní kolo soutěže SAPERE - Vědět, jak žít. Výsledky soutěže.

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Na Chodovci 54, Praha 4. (seznam přijatých)

Ročníková práce pro deváťáky
Informace o ročníkové práci najdete zde.

Chodovecká školička pro předškoláky (informace)
Chodovecká školička již skončila. Děkujeme všem za účast a těšíme se na shledání v novém školním roce.

V roce 2009 byl náš web opět oceněn na serveru Webparáda.

Video o naší škole!!! Sledujte na YouTube

Aktuální teplota: 31.4 °C                

Jsme škola:

Srozumitelná
Tvořivá
Rodinná
Otevřená
Myslící
Školní strom